Kaarten reserveren

Voorstellingen op 5, 6, 7 (zondag, matinee voorstelling), 12 en 13 april 2019:

Café Partycentrum De Halte, Aldringastraat 13 te Niekerk

aanvang voorstellingen: 20.00 uur

zondag 7 april, matinee voorstelling, 15.00 uur

Kaarten zijn verkrijgbaar tegen contante betaling bij:
Tsjimke Huizinga, Oude Wijk 2 te Niekerk (06-13046154)
of
Feike Swieringa, Eekebuursterweg 59 te Oldekerk (0594-507598)

Toegangsprijs: € 10,00 per persoon

Donateurs betalen € 2,50 per persoon

Via ons email adres: Langewold100@gmail.com (met name voor bezoekers buiten Niekerk, Oldekerk en Faan)

Via uw email graag aangeven: welke datum, hoeveel personen, wel/geen donateur

De totale toegangsprijs (aantal personen x € 10,00***) dient u vooraf over te maken naar ons rekeningnummer

NL40RABO 03351 57 130 t.n.v. Rederijkerskamer Langewold, ovv uw naam en datum voorstelling

Na ontvangst van de betaling wordt uw naam, datum en aantal personen genoteerd op de toegangslijst van de voorstelling van uw keuze.

***donateurs: € 2,50 per persoon